اینجا می‌نویسم...

مرا از بهر دیناری ثنا گفت / که بختت با سعادت مقترن باد

چو دینارش ندادم لعنتم کرد / که شرم از روی مردانت چو زن باد

بیا تا هر دو با هم هیچ گیریم / دعا و لعنتش بر خویشتن باد

- سعدی


* این پست هر چند روز یک‌بار تغییر می‌کند و تاریخچه‌ی تغییرات آن در آرشیو، غیرقابل دسترسی است.

* آخرین تغییر: سه‌شنبه، دوم مرداد ۹۷

دکتر سین